Sponsor Commissie

De naam zegt het al, deze commissie regelt alles wat met sponsoren te maken heeft! We zoeken nieuwe sponsoren, onderhouden het contact met de huidige sponsoren en zijn altijd opzoek naar leuke activiteiten om geld in te zamelen voor onze club. De huidige Sponso bestaat uit de volgende vijf leden:

Merlijn: zit als PR-bestuurslid in deze commissie. Hij doet de PR gerelateerde taken en leidt de vergaderingen.

Axel: zit als penningmeester van het bestuur in deze commissie. Hij heeft inzicht in alle geldzaken en notuleert de vergaderingen.