Ledenvergadering

HV Beertje houdt ieder jaar minimaal twee algemene ledenvergaderingen, doorgaans één in het begin van het seizoen in oktober en één op het helft van het jaar, in april. De eerste wordt in onze vereniging al jaren ALV (Algemene Ledenvergadering) of najaarsvergadering genoemd, de tweede HLV (Halfjaarlijkse Ledenvergadering) of voorjaarsvergadering.

De inhoud van deze vergadering is in principe hetzelfde. Het belang van aanwezigheid is groot, aangezien beide vergaderingen de leden de mogelijkheid geven om te horen waar het bestuur mee bezig is. Ook is er vaak de mogelijkheid om te stemmen over nieuwe bestuursleden, besluiten en wijzigingen van het huishoudelijk reglement. 

De regels, rechten en plichten voor/van het bestuur en alle leden van HV Beertje staan beschreven in het huishoudelijk regelement. Het Huishoudelijk Reglement ondersteunt de statuten, die door de leden bij het bestuur kunnen worden opgevraagd.