Nieuw bestuur!

Elk begin van het seizoen wisselen we drie van onze vijf bestuursleden door. Afgelopen woensdag namen we daarom tijdens de ALV na een mooi bestuursjaar afscheid van Roy, Saskia en Jule, maar daar kregen we dan ook drie hele leuke, nieuwe bestuursleden voor terug! Onze nieuwe bestuursleden zijn Nino Gijsen (voorzitter), Marijn Roks (penningmeester) en Robin Oostdam (technisch bestuurslid). Heel veel succes en plezier komend jaar!